Pro rodiče

Konzultace pro žáky
Každý vyučující má vymezené konzultační hodiny pro žáky. V tomto čase je žákům plně k dispozici. Je však nutné se vždy s konkrétním vyučujícím domluvit předem (ústní formou nebo písemně)
 
Konzultace pro rodiče a zákonné zástupce
Zákonní zástupci mají možnost pravidelných konzultací s vyučujícími každé první úterý v měsíci (od 15:00 do 16:00). Na konzultace je vhodné využít rezervační systém, který je umístěn na webových stránkách školy. Rodiče, kteří použijí rezervační systém, budou informováni přednostně. Na konzultaci je možné přijít i s Vaším dítětem, je to pouze na Vašem zvážení. Pokud máte pocit, že je potřeba konzultovat i jindy v průběhu měsíce, je možné domluvit si konkrétní termín individuální konzultace s vyučujícím, a to vždy mimo výuku. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování. 
 
Třídní schůzky a velká konzultace
První třídní schůzka: 26. září 2017 od 17:00 ve třídě 8.A
Velká konzultace: 7. listopad 2017 od 15:00 do 18:00
Druhá třídní schůzka + konzultace: 10. duben 2018 (15:00-18:00)